លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "យឿងសំណាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជួយប្រជាជនចាកផុតពីភាពក្រីក្រ

ជួយប្រជាជនចាកផុតពីភាពក្រីក្រ 

ធ្វើសមទិន 03-05-2017

"អា​ស្រ័យ​បង្វែរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​សេដ្ឋ​កិច្ច​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ម៉្លោះ​ហើយ​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​នៅ​ភូមិ​បា​យ៉ាមA ឃុំ​ដូង​ស្វឹង ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​កាត់​បន្ថយ​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​។ សម្រេច​បាន​លទ្ធ​ផល​ដូច្នេះ​ គឺ​អា​ស្រ័យ​ការ​រួម​ចំ​ណែក​របស់​សមមិត្ត​ថាច់​ង៉ុក​ភឿង លេ​ខា​សា​ខា​បក្ស និង​ជា​ប្រ​ធាន​ភូមិ​ផង​ដែរ" សមមិត្ត​ង្វៀន​វុា​ំង​ខាញ់ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​ដូង​ស្វឹង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ដូច្នោះ។​

Tag: យឿងសំណាង