លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "មន្ទីរ​ពហុ​ព្យា​បាល​មណ្ឌល ភឿក​ហឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ​នុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

អ​នុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន 

ធ្វើសមទិន 21-08-2017

កំ​ណត់​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន គឺ​ជា​ការ​ងារ​មួយ​ដ៏​សំ​ខាន់ ចាប់​តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​មក​សា​ខា​បក្ស​នៃ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យា​បាល​មណ្ឌល​ភឿក​ហឹង ស្រុក​ថ្កូវ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​កសាង​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត កសាង​ផែន​ការ​​រួច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អនុ​វត្ត​ព្រម​ៗ​គ្នា សម្រេច​ទិស​ដៅ​ដាក់​ចេញ​។

Tag: មន្ទីរ​ពហុ​ព្យា​បាល​មណ្ឌល ភឿក​ហឹង