លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ ត្រឹង​ហ្វៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជំ​នួយ​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​សិក្សា

ជំ​នួយ​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​សិក្សា 

ធ្វើសមទិន 20-11-2017

វត្ត​លក្ខណ​វង្ស (ឈូង​ធំ​) ឃុំ​ឡាយ​​ហ្វា ក្រុង​វិញ​ចូវ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​ធ្វើ​បុណ្យ​សុន្ទរ៍​ទាន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែម​ទាំង​ជា​កន្លែង​ទទួល​ចិញ្ចឹម​និង​គិត​គូរ​ដល់​សិស្ស​សា​លា​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្មាន​ទី​ពឹង​ដើម្បី​ប្អូន​ៗ​បាន​រៀន​សូត្រ​ជា​បន្ត​។

Tag: ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ ត្រឹង​ហ្វៀង