លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ពូឡឹម​មី មោទនភាព​ពេល​សម្លឹង​ឃើញ​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​របស់​កូន​ៗ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជម្នះ​លំ​បាក​ដើម្បី​អនា​គត​កូន​

ជម្នះ​លំ​បាក​ដើម្បី​អនា​គត​កូន​ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

មក​ដល់​ភូមិ​តាអឹង២​ ឃុំ​ធ្វឹង​ហ៊ឹង ស្រុក​មីទូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ សួរ​រកគ្រួ​សារ​ពូឡឹម​មី និង​អ្នក​មីង​ហឿ​ធីធីវ​ហ្វា នរណា​ក៏​ដឹង​និង​កោត​សរ​សើរ​ពីឆន្ទៈ​ជម្នះ​ភាព​ក្រី​ក្រ ចិញ្ចឹម​កូន​រៀន​សូត្រ​ចប់​ចុង​ចប់​ដើម​។​ បច្ចុ​ប្បន្ន​ កូន​ទាំង​៣​នាក់​របស់​គាត់​សុទ្ធ​តែ​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​។​

Tag: ពូឡឹម​មី មោទនភាព​ពេល​សម្លឹង​ឃើញ​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​របស់​កូន​ៗ​