លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ពិ​ធី​ប្រ​គល់​ផ្ទះ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 4

ជួយ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ​មាន​ផ្ទះស​ម្បែង​ត្រឹម​ត្រូវ

ជួយ​គ្រួ​សារ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ​មាន​ផ្ទះស​ម្បែង​ត្រឹម​ត្រូវ 

ធ្វើសមទិន 04-06-2018

ផ្ទះ​ថ្មី មាន​ភាព​សម​រម្យ​នៅ​ភូមិ​មិត្ត​ភាព​វៀត​-កូ​រ៉េ​ នៅ​ភូមិ​ថើយ​ហ្វា B ទី​ប្រជុំ​ជន​កើ​-​ដ ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​រៀប​ចំ​​ពិ​ធី​ប្រ​គល់​ផ្ទះ​ដល់​មា​មីង​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។

Tag: លោក​ង្វៀន​ត្រឿង​-ថ

ប្រ​គល់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​

ប្រ​គល់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​ 

ធ្វើសមទិន 13-08-2018

នៅ​សង្កា​ត់​៩ ក្រុង​ត្រា​វិញ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ទើប​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ក្រុង​ត្រា​វិញ ចាត់​តាំង​ពិ​ធី​ប្រ​គល់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​២​ខ្នង​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​។

Tag: គ្រួ​សារ​លោក​ថាច់​ថាញ់

ប្រ​គល់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​១២៥​ខ្នង​ ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​គោល​ន​យោ​បាយ

ប្រ​គល់​ផ្ទះ​ម​ហា​សាម​គ្គី​១២៥​ខ្នង​ ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​គោល​ន​យោ​បាយ 

ធ្វើសមទិន 20-11-2018

ថ្ងៃ​២៩ ខែ​តុ​លា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ចំ​កាត់​ស​មា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​សម្ពោធ​ប្រ​គល់​ផ្ទះ​​ម​ហា​សាម​គ្គី​១២៥​ខ្នង​ជូន​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​គោល​ន​យោ​បាយ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​។

Tag: ក្រុម​ហ៊ុន​ឆ្នោត​ជាតិ​សុក​ត្រាំង

ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​អនុ​វត្ត​ល្អគោ​ល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​

ភូមិ​ភាគ​ជា​ច្រើន​អនុ​វត្ត​ល្អគោ​ល​នយោ​បាយ​ជន​ជាតិ​ 

ធ្វើសមទិន 03-09-2019

យោង​តាម​គណៈ​ជន​ជាតិ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ ការិ​យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​និង​ការិ​យា​ល័យ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន​-គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ខណ្ឌ​ ស្រុក​ (តំ​បន់​ដែល​មិន​គ្រប់​លក្ខ​ឋាន​បង្កើត​ការិ​យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​)

Tag: ពិ​ធី​ប្រ​គល់​ផ្ទះ