លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ឡេ​វាំុង​ប៊ិញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជំ​នួយ​ជន​រួម​ជាតិ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ

ជំ​នួយ​ជន​រួម​ជាតិ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 20-11-2017

គម្រោង​”ធនា​គារ​គោ” ​របស់​ស​មា​គម​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​វៀត​ណាម បាន​ក​កើត​និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជំ​នួយ​ដល់​មុខ​សញ្ញា​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។ ដោយ​ឡែក​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ស្រុក​កូវ​ង៉ាង ខេត្ត​ត្រា​វិញ ទម្រង់​រូប​ភាព គម្រោង “ធ​នា​គារ​គោ​” របស់​ស​មា​គម​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​វៀត​ណាម បាន​បណ្ដាក់​ទុន​គោ​មេ​ចំ​នួន​៦០​ក្បាល​ដល់​គ្រួ​សារ​ចំ​នួន​៦០​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ចិញ្ចឹម​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥​មក​។

Tag: បង​ឡេ​វាំុង​ប៊ិញ