លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "បង​ស្រី​លឺធីសាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ទម្រង់​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ភូមិ​ក្បាល​ទូក​

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ទម្រង់​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ភូមិ​ក្បាល​ទូក​ 

ធ្វើសមទិន 26-02-2020

ភូមិ​ក្បាល​ទូក​ ឃុំ​ឡុង​ហ៊ីប ស្រុក​ថ្កូវ​ ខេត្ត​ត្រាវិញ មាន​ប្រ​ជា​ជន​រស់​នៅ​២​៦​៨​គ្រួ​សារ​ ដោយ​មាន​មនុស្ស​១​.១​៥​៥​នាក់​ ក្នុង​នោះ​ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ស្រូប​អត្រា​ជា​ង៩​០​%។

Tag: បង​ស្រី​លឺធីសាង