លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នៅភូមិអ៊ូវ-ថB"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ប្រសិទ្ធភាពនៃទម្រង់រូបភាពគ្រប់គ្រងព្រៃរួមគ្នា

ប្រសិទ្ធភាពនៃទម្រង់រូបភាពគ្រប់គ្រងព្រៃរួមគ្នា 

ធ្វើសមទិន 07-08-2017

បច្ចុប្បន្ន ទម្រង់​រូប​ភាព​គ្រប់​គ្រង​ព្រៃ​រួម​គ្នា​នៅ​ព្រៃ​លិច​ទឹក​ប្រៃ​ប្រប​មាត់​សមុទ្រ​ តែង​បាន​មា​មីង​ខ្មែរ​នៅ​ភូមិ​អ៊ូវ​-ថ​B ឃុំវិញ​ហាយ ក្រុង​វិញ​ចូវ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង អនុវត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព។ ផ្តើម​ពី​នោះ ព្រៃ​បង្ការ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​លយ​ចេញ​ទៅ​សមុទ្រ បង្ក​ទៅ​ជា​របាំង ដ៏​រឹង​មាំ​ការ​ពារ​ផ្ទះ​សម្បែង ជីវ​ភាព ផលិត​កម្ម​របស់​មាមីង​ប្រប​មាត់​សមុទ្រ​។

Tag: នៅភូមិអ៊ូវ-ថB