លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ សួរ​សុខ​ទុក្ខ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ជូន​អំ​ណោយ​តេត​ដល់​​ជ​ន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ជូន​អំ​ណោយ​តេត​ដល់​​ជ​ន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

ក​ន្លង​ហើយ នៅ​ស្រុក​ដាក់​ស៊ុង ខេត្ត​ដាក់​ណុង លើក​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​បាន​អញ្ជើញ ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ និង​ជូន​អំ​ណោយ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក គ្រួ​សា​រ​ឋិ​ត​ក្នុង​ក្រ​ប​ខណ្ឌ​គោល​ន​យោ​បាយ​​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ សួរ​សុខ​ទុក្ខ

ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ វ៉ូ​វ​ឌឹក​ដាម​ អប​អរ​សា​ទរ​កង​ជួរ​អ្នក​កា​សែត​

ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ វ៉ូ​វ​ឌឹក​ដាម​ អប​អរ​សា​ទរ​កង​ជួរ​អ្នក​កា​សែត​ 

ធ្វើសមទិន 26-06-2018

ស្រប​ឱកា​ស​អនុ​ស្សាវ​រីយ៍​៩៣​ឆ្នាំ ទិ​វា​កា​សែត​ ប​ដិ​វត្តន៍​វៀត​ណាម​ នៅ​អង្គ​សន្និ​បាត​ប្តូរ​វេន​សារ​ព័ត៌​មាន​ប្រ​ចាំ អា​ស្រ័យ​គណៈ​ឃោស​នា​អប់​រំ​មជ្ឈិម​ក្រ​សួង​ព័ត៌​មាន​និង​សារ​គមនា​គមន៍ ស​មា​គម​អ្នក​កា​សែត​វៀត​ណាម សហ​ការ​ជា​មួយ​ស្ថា​នីយ​វិ​ទ្យុ ផ្សាយ​សម្លេង​វៀត​ណាម​រៀប​ចំ​ឡើង​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​១៩ ខែ​មិ​ថុ​នា លោក​ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី វ៉ូវ​ឌឹក​ដាម​ បាន​ផ្ញើ​នូវ​វា​ចា​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ អប​អរ​សា​ទរ​ដល់​កង​ជួរ​អ្នក​កា​សែត​ក្នុង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។​

Tag: ឧប​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ វ៉ូវ​ឌឹក​ដាម​