លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ង្វៀន​ស្វឹង​ភុក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

បង្កើន​គោល​ន​យោ​បាយអភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​

បង្កើន​គោល​ន​យោ​បាយអភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ 

ធ្វើសមទិន 04-12-2017

ក្នុង​​​ឱ​​កាស​​ចោទ​​សួរ​​នា​​ស​​ម័យ​​​ប្រ​​​ជុំ​​លើក​​​ទី​​៤ រដ្ឋ​ស​ភា​នី​តិ​កាលXIV​ នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ង្វៀន​ស្វឹង​ភុក បាន​ឆ្លើយ​សំ​ណួរ​របស់​តំ​ណាង​រដ្ឋ​ស​ភា ស្ដី​ពី​បញ្ហា​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្រោម​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់​នូវ​បញ្ហា​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​វិ​ស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម និង​វិ​ស័យ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ផង​ដែរ​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ង្វៀន​ស្វឹង​ភុក

រដ្ឋ​មន្ត្រី ប្រ​ធា​​ន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ ឌោ​វុាំង​ចៀង ជូន​បណ្ណ​សរ​សើរ​និង​រង្វាន់​ដល់​កី​ឡា​ករ​ U23 វៀត​ណាម ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច

រដ្ឋ​មន្ត្រី ប្រ​ធា​​ន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ ឌោ​វុាំង​ចៀង ជូន​បណ្ណ​សរ​សើរ​និង​រង្វាន់​ដល់​កី​ឡា​ករ​ U23 វៀត​ណាម ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច 

ធ្វើសមទិន 05-02-2018

ថ្មី​ៗ​នេះ នៅ​កា​រិ​យា​ល័យ​រដ្ឋា​ភិ​បាល នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល ង្វៀន​ស្វឹងភុក បាន​ទទួល​ជួប​កី​ឡា​ក​​រក្រុម​ជម្រើស​បាល់​ទាត់ U23​ វៀត​ណាម​។ រដ្ឋ​មន្ត្រី ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ ឌោ​វុាំង​ចៀង បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជូន​បណ្ណ​សរ​សើរ និង​រង្វាន់​ដល់​​ក្រុម​ជម្រើស​បាល់​ទាត់ និង​កី​ឡា​ករ​ជាជ​ន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចំ​នួន​៣​នាក់​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ង្វៀង​ស្វឹង​ភុក

វៀត​ណាម​ម្ចាស់​ការ​ជំ​រុញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា ស​មា​ហ​រណ​កម្ម​អន្តរ​ជាតិ​ ជា​មួយ​តំ​បន់​ GMS និង​ CLV

វៀត​ណាម​ម្ចាស់​ការ​ជំ​រុញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា ស​មា​ហ​រណ​កម្ម​អន្តរ​ជាតិ​ ជា​មួយ​តំ​បន់​ GMS និង​ CLV 

ធ្វើសមទិន 03-05-2018

នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ង្វៀន​ស្វឹងភុក រួម​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៃ​ប្រ​ទេស​នា​នា​ដែល​ជា​ស​មា​ជិ​ក នឹង​ជា​សហ​ប្រ​ធាន​នៃ​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំ ពិ​ភាក្សា​គោល​ន​យោ​បាយ​នៃ​វេ​ទិ​កា​កំ​ពូល​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម GMS ។ នេះ​គឺ​ជា​គំ​និត​មួយ​ដ៏​ឆ្លាស់​វៃ​របស់​វៀត​ណាម​ ទទួល​បាន​ការ​យល់​ព្រម​ពី​ប្រ​ទេស​នា​នា​ដែល​ជា​សមា​ជិក GMS ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​ដៃ​គូធ​នាគា​រ​​អភិ​វឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី ធនា​គារ​ពិ​ភព​លោក ASEAN និង​សហ​គមន៍​អា​ជីវ​កម្ម​។

Tag: លោក​នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ង្វៀន​ស្វឹង​ភុក