លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នាងសាម៉ន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សិល្បករឆ្នើម ចៅណឹង

សិល្បករឆ្នើម ចៅណឹង 

ធ្វើសមទិន 12-06-2017

ទោះបីវ័យកាន់តែចាស់ កម្លាំងខ្សោយក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសិល្បករឆ្នើមចៅ ណឹង នៅភូមិភឿកឡើយ ឃុំអូរឡឹម ស្រុកទ្រីតូង ខេត្តអាងយ៉ាង នៅតែ ខ្វល់ខ្វាយក្នុងការងារអភិរក្ស និងពង្រីកសិល្បៈចម្រៀងចាប៉ីដងវែង ដែលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិជានិច្ច។

Tag: នាងសាម៉ន