លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​ប្រ​ជុំ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ជួប​ជុំ​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ក្រុង​កឹ​ង​ធើ ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ អ​ធិក​អ​ធម

រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ជួប​ជុំ​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ក្រុង​កឹ​ង​ធើ ​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​ អ​ធិក​អ​ធម 

ធ្វើសមទិន 04-03-2019

គណៈ​ប្រតិ​ភូ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ ដឹក​នាំ​ដោយ​លោក​ឡេ​សឺន​ហាយ​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​​ជន​ជាតិ​ បាន​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ ដោះ​ដូរ​នូវ​ខ្លឹម​សារ​​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដល់​ការ​ងារ​រៀប​ចំ​ពិ​ធីជួប​ជុំ​អំ​ណរ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រ​ពៃ​ណី​ជាតិ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ណាម​បូ ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ​។

Tag: ទិដ្ឋ​ភាព​នៃ​អង្គ​ប្រ​ជុំ