លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ថាច់​សិ​រី​សុ​ខា​វឌ្ឍន៍"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អស់​ពី​ចិត្ត​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន

អស់​ពី​ចិត្ត​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន 

ធ្វើសមទិន 25-12-2017

គ្រូ​ពេទ្យ​ថាច់​សិ​រី​សុ​ខា​វឌ្ឍន៍ សព្វ​ថ្ងៃ​កំ​ពុង​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិ​បាល​ឃុំ​លឿង​ហ្វា ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ។ បង​ប្រ​កប​របរ​ជា​គ្រូ​ពេទ្យ​ជាង​១០​ឆ្នាំ ហើយ​តែង​ស​កម្ម​ក្នុង​ការ​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពី​របៀប​បង្ការ​បង្ក្រាប​រោគ​រាល​ដាល ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ចំ​ណេះ​ដឹង​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។

Tag: ថាច់​សិ​រី​សុ​ខា​វឌ្ឍន៍