លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ថាច់ធីសិណ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ្នកអភិរក្សរបរត្បាញកន្ទេល

អ្នកអភិរក្សរបរត្បាញកន្ទេល 

ធ្វើសមទិន 16-05-2017

ទោះ​បី​ជួប​ការ​លំ​បាក​ច្រើន ប៉ុន្តែអ្នក​មីង​ថាច់​ធី​សិណ នៅ​​​ភូមិ​តា​អុង ឃុំ​វៀង​ប៊ិញ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ (ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​) តែង​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​អភិ​រក្ស​របរ​ត្បាញ​កន្ទេល​ប្រ​ពៃ​ណី​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។ ជា​មួយ​នឹង​កី​តម្បាញ​យ៉ាង​សា​មញ្ញ អ្នក​មីង​ថាច់​ធី​សិណ អាច​ត្បាញ​កន្ទេល​មាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់ អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​​ដល់​ទៅ​១០​ឆ្នាំ។ ឆ្នាំ​នេះ អ្នក​មីង​ថាច់​ធី​សិណ មាន​អា​យុ​៦៦​ឆ្នាំ បាន​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​របរ​ត្បាញ​កន្ទេល​ជាង​៥០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។

Tag: ថាច់ធីសិណ