លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ត្រឹងដឹនគុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាពរីករាយពេលមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់

ភាពរីករាយពេលមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ 

ធ្វើសមទិន 31-07-2017

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មក​នេះ ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​តុង​កាង និង​យ៉ុង​ចាក ឃុំ​លីវ​ទូ​ ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​​សុក​ត្រាំង សប្បាយ​រីក​រាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ត្បិត​អី​ស្ថា​នីយ​ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​តុង​កាង បាន​ដំ​ណើរ​ការ​នាំ​យក​ទឹក​សាប​បម្រើ​ត​ម្រូវ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​។

Tag: ត្រឹងដឹនគុង