លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ត្រឹងខាក់ភូ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សកម្មបង្ការប្រឆាំងរោគឆ្លងរាលដាលរដូវភ្លៀង

សកម្មបង្ការប្រឆាំងរោគឆ្លងរាលដាលរដូវភ្លៀង 

ធ្វើសមទិន 07-08-2017

តាម​ក្រសួ​ង​សុខា​ភិ​បាល​ បច្ចុប្បន្ន​ ស្ថាន​ភាព​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​កំ​ពុង​ មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ ​ពិសេស​គឺ​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ក្នុង​រដូវ​ភ្លៀង ​ដូច៖ ផ្តា​សាយ​ គ្រុន​ឈាម​ រលាក​ខួរ​ក្បាល​បណ្តាល​មក​ពី​វី​រុស​ ជំងឺ​ឆ្កែ​ឆ្កួត​ ជំ​ងឺ​ពង​ដៃ ​ជើង​ មាត់​។ល។​ ផ្នែក​សុខា​ភិ​បាល​ បាន​អំ​ពាវ​នាវ​ប្រ​ជា​ជន​ទូ​ទៅ​ គប្បី​បង្កើន​វិ​ធាន​ការ​បង្ការ​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ក្នុង​រដូវ​ភ្លៀង​។

Tag: ត្រឹងខាក់ភូ