លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តា​ម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឡឹម​ថាញ់​ហុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពាំ​​នាំ​ “​និ​ទា​ឃរ​ដូវ​កក់​ក្ដៅ” ដល់​អ្នក​ក្រ

ពាំ​​នាំ​ “​និ​ទា​ឃរ​ដូវ​កក់​ក្ដៅ” ដល់​អ្នក​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 15-02-2018

ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​រោងចក្រ​បៀរ​ Hei​neken វៀតណាម ទើប​រៀប​ចំ​ជូន​អំ​ណោយ​២៨៧​ចំ​ណែក​ដល់​គ្រួ​សារ​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​នៅ​ស្រុកឡុងម៉ី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង។ អំ​ណោយ​មួយ​ចំ​ណែក​ៗ​គិតជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង​៣០០.០០០​ដុង ក្នុង​នោះ​មាន​លុយ និង​វត្ថុ​ប្រើ​ប្រាស់​។

Tag: តា​ម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឡឹម​ថាញ់​ហុង