លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​លោក​ត្រឹង​ង៉ុក​ង៉ី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ឲ្យ​កុមារ​ចូល​រៀន​មត្តេយ្យ​សាលា

បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ឲ្យ​កុមារ​ចូល​រៀន​មត្តេយ្យ​សាលា 

ធ្វើសមទិន 09-12-2014

បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ឲ្យ​កុមារ​ចូល​រៀន​មត្តេយ្យ​សាលា ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក អប់រំ​ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ តែង​បាន​ស្ថា​ប័ន ផ្នែក​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​របស់​ស្រុក​កើ​ដ ក្រុង​កឹង​ធើ អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ ។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក ត្រឹង​ង៉ុក​ង៉ី

កើ​-​ដ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី

កើ​-​ដ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 28-08-2017

ក៏​ដូច​ខណ្ឌ ស្រុក​ដ​ទៃ​ដែរ ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ ធ្វើ​បាន​ល្អ​ការ​ងារ​ត្រៀមបម្រុង​សម្រាប់​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​។ េលាក​ត្រឹង​ង៉ុក​ង៉ី ប្រ​ធាន​កា​រិ​​យា​ល័យ​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​កើ​-​ដ ឲ្យ​ដឹង​៖ “​មាន​សា​លា​រៀន​ជា​ច្រើន​បាន​សាង​សង់​ថ្មី​ម្រេច​ទាន់​ពេល ដើម្បី​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧​-២០១៨​។

Tag: តាម​លោក​ត្រឹង​ង៉ុក​ង៉ី