លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀង​វុាំង​ថាញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជួយ​សិស្សា​នុសិស្ស​ស្ងប់​ចិត្ត​រៀន​សូត្រ

ជួយ​សិស្សា​នុសិស្ស​ស្ងប់​ចិត្ត​រៀន​សូត្រ 

ធ្វើសមទិន 08-01-2018

តាម​​​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀន​វុាំ​ង​ថាញ អ​នុ​ប្រធាន​កា​រិ​យា​​ល័យ​ជនជាតិ​ស្រុក​វ៉ី​ធ្វី ខេត្ត​ហូវ​​យ៉ាង បច្ចុប្បន្ន​ទូ​ទាំង​ស្រុក​មាន​អង្គ​ភាព​សា​លា​ចំ​​នួន៥០​​កន្លែង​។ ពិ​សេស​ នៅ​ឃុំ​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ច្រើន​កុះ​ក​រ​ត្រូវ​បាន​វិ​និ​យោគ​ទុន​កសាង​សា​លា​សម​រម្យ រឹង​មាំ​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀង​វុាំង​ថាញ