លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដៀង​ហ្វា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

លោក​លីវ​រ៉េន​ស័ក្តិ​សម​និង​កិត្តិ​នាម​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព

លោក​លីវ​រ៉េន​ស័ក្តិ​សម​និង​កិត្តិ​នាម​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព 

ធ្វើសមទិន 06-08-2014

ជា​អ្នក​វ័យ​ចំ​ណាស់​រស់​នៅ​ភូមិ​ដៀង​ហ្វា ឃុំ​ថើយ​តឹង ស្រុក​ថើយ​ឡាយ ក្រុង​កឹង​ធើ ម្ល៉ោះ​ហើយ​លោក​លីវ​រ៉េន​តែង​យល់​ច្បាស់​ពី​ជីវ​ភាព​មាមីង​ក្នុង​ភូមិ និង​ត្រៀម​ជួយ​ពួក​គាត់​ជា​និច្ច។

Tag: បង​លីវ​ហៀង

ខេត្តត្រាវិញខិតខំមានបន្ថែម៨ឃុំ សម្រេចបទដ្ឋានឃុំជនបទថ្មី

ខេត្តត្រាវិញខិតខំមានបន្ថែម៨ឃុំ សម្រេចបទដ្ឋានឃុំជនបទថ្មី 

ធ្វើសមទិន 05-04-2016

គណៈ​ចង្អុល​ការ​កម្ម​វិ​ធី​ទិស​ដៅ​ជាតិ ស្ដី​ពី​ការ​កសាង​ជន​​បទ​ថ្មី​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ឲ្យ​ដឹង៖ ឆ្នាំ​២០១៦ ខេត្ត​ខិត​ខំ​មាន​បន្ថែម​៨​ឃុំ​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​។ ជាក់​ស្តែង​មាន​ដូច​ឃុំ​លឺវ​ង៉ីប​អាញ់ (ស្រុក​ថ្កូវ​) មី​កឹម (ស្រុក​កាង​ឡុង) ចូវ​ដៀង (ស្រុក​កូវ​កែ)​ ឡុង​ថើយ (ស្រុក​ទីវ​កឹង​) វិញ​កីម (ស្រុកកូវ​ង៉ាង​) ហ្វា​ទ្វឹង (ស្រុក​ចូវ​ថាញ់)​ ដុង​ហាយ ​(ស្រុក​យ្វៀងហាយ​) និង​ឡុង​ត្វង (ក្រុង​យ្វៀង​ហាយ)​។

Tag: ភូកឹង

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ភូមិ​ដៀង​ហ្វា

ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ភូមិ​ដៀង​ហ្វា 

ធ្វើសមទិន 26-09-2017

ភូមិ​ដៀង​ហ្វា មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​៦០% គឺ​ជា​ភូមិ​មាន​ល្បឿន​កសាង​ផ្លូវ​បេ​តុង​និង​ប្រ​ពន្ធ​ធា​រា​សាស្រ្ត​រ​ហ័ស​បំ​ផុត​របស់​ឃុំ​។ កន្លង​ហើយ ដៀង​ហ្វា បាន​ទ​ទួល​ស្គាល់​ជា​ភូមិ​វប្ប​ធម៌​។

Tag: ដៀង​ហ្វា