លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ដង​ផ្លូ​​វ​ជន​បទ​នៅ​ឃុំ​ហូ​ធី​គី​ ស្រុក​ថើយ​ប៊ិញ​ ក្រុង​កា​ម៉ាវ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កា​ម៉ាវ​៖ វិ​និ​យោគ​ក​សាង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដល់​ឃុំ​លំ​បាក​ពិ​សេស​

កា​ម៉ាវ​៖ វិ​និ​យោគ​ក​សាង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដល់​ឃុំ​លំ​បាក​ពិ​សេស​ 

ធ្វើសមទិន 28-07-2019

លោក​ង្វៀន​វ៉ាន់​ថឹក​ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ​ ឲ្យ​ដឹង​៖ ផ្នែក​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​​ជន​បទ​ ពិ​សេស​គឺ​តំ​បន់​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ក​រ​នៅ​កា​ម៉ាវ​ ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ មាន​ភាព​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ច្រើន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គា​ល់​។

Tag: ដង​ផ្លូ​​វ​ជន​បទ​នៅ​ឃុំ​ហូ​ធី​គី​ ស្រុក​ថើយ​ប៊ិញ​ ក្រុង​កា​ម៉ាវ​