លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឈុត​សម្តែង​សិល្បៈ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ពិ​ធី​អំ​ណរ​សិ​សិរ​រដូវ​នៅ​សា​ប៉ា

ពិ​ធី​អំ​ណរ​សិ​សិរ​រដូវ​នៅ​សា​ប៉ា 

ធ្វើសមទិន 08-01-2018

ព​ិធី​អំ​ណរ​សិ​សិរ​រដូវ​នៅ​សា​ប៉ា​ឆ្នាំ​២០១៧ អូស​បន្លាយ​ដល់​ដំ​ណាច់​ខែ​ធ្នូ រៀប​ចំ​ស​កម្ម​ភាព​ចង្កោម​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ចុងក្រោយ​បង្អស់​នៃកា​រអំ​ណរ​ឆ្នាំ​ទេស​ចរណ៍​ជាតិ២០​១៧-ឡាវ​កាយ​-តី​បាក់​។

Tag: ឈុត​សម្តែង​សិល្បៈ​

កម្ម​​វិ​ធី​តំ​បន់​ភ្នំ​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់

កម្ម​​វិ​ធី​តំ​បន់​ភ្នំ​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់ 

ធ្វើសមទិន 03-05-2018

កន្លង​ហើយ​ នៅ​ភូមិ​វប្ប​ធម៌-​ទេស​ចរណ៍ បណ្តា​ជន​ជាតិ​វៀតណាម (ដុង​ម៉ូ​-​សេី​ុ​ង​តី- ហា​ណូយ​) បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​សិល្បៈ​មាន​ប​ធាន​បទ​ “តំ​បន់​ភ្នំ​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់​“ សម្តែង​ដោយ​និស្សិត​អនុ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​​វប្ប​​ធ​ម៌​សិល្បៈ​វៀត​បាក់​​។

Tag: ឈុត​សម្តែង​រ​បាំ