លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឆ្នេរ​ដី​ល្បាប់នៃ​ប្រ​ឡាយ​ធំ​ប្រ​ឡាយ​រង​នាំ​ទឹក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពិពិធកម្ម​វារី​វប្ប​កម្ម​សុា​ំនឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​

ពិពិធកម្ម​វារី​វប្ប​កម្ម​សុា​ំនឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ 

ធ្វើសមទិន 14-10-2019

តំ​បន់​ដី​ទំ​នាប​នៃ​ឃុំ​ដូង​ចូវ​ ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ​ ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ មាន​ផ្ទៃ​ដី​ជិត​៩​០​០​ហិកតា​ ប្រ​មូល​ផ្តុំ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​៤​ភូមិ​ គឺ​ភូមិ​ផ្សា​រ ភូមិ​ផ្សា​រឆេះ​ ភូមិ​ស្លាប៉ា​ង និង​ភូមិ​ជ្រៃ​គោ​ក។​

Tag: ឆ្នេរ​ដី​ល្បាប់នៃ​ប្រ​ឡាយ​ធំ​ប្រ​ឡាយ​រង​នាំ​ទឹក