លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ង្វៀន​ថា​ញ់យុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ខិត​ខំ​ដើម្បី​វៀត​ណាម​ឆាប់​ក្លាយ​ជា​ប្រ​ទេស​មួយ​មាន​ខឿន​កសិកម្ម​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍ខ្លាំង​ក្លា​

ខិត​ខំ​ដើម្បី​វៀត​ណាម​ឆាប់​ក្លាយ​ជា​ប្រ​ទេស​មួយ​មាន​ខឿន​កសិកម្ម​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍ខ្លាំង​ក្លា​ 

ធ្វើសមទិន 06-01-2020

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​៣​ ខែ​ធ្នូ នាយ​ក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ង្វៀន​ស្វឹនភុក ជា​អធិ​បតី​ភាព​ក្នុង​អង្គ​សន្និ​សីទ​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​អន​ឡាយ​ ​(Online) ស្តី​ពី​ការ​បូក​សរុប​អនុវត្ត​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍ​កសិកម្ម​ ជន​បទ​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ និង​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ​ផែន​ការ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​។

Tag: ង្វៀន​ថា​ញ់យុង