លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ង្វៀនថែយ្វី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សួនកម្សាន្តមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនាឱកាសវិស្សមកាល

សួនកម្សាន្តមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនាឱកាសវិស្សមកាល 

ធ្វើសមទិន 07-08-2017

ការប្រកួតបាល់ទាត់កុមារ ដណ្តើមពានរង្វាន់ទូរទស្សន៍ STV លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ បានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃ១៧មិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃ៩កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ អាស្រ័យមន្ទីរអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលខេត្ត សហការជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍ខេត្តសុកត្រាំងរៀបចំឡើង បានទាក់ទាញក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ កុមារក្នុងខេត្តចូលរួមប្រកួតយ៉ាងកុះករ។

Tag: ង្វៀនថែយ្វី