លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន​ឡឹម​អែស"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 6

រួមដំណើរជាមួយសិស្ស និស្សិតក្រីក្រ

រួមដំណើរជាមួយសិស្ស និស្សិតក្រីក្រ 

ធ្វើសមទិន 19-01-2016

រយៈ​ពេល​កន្លង ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង គឺ​ជា​ស្ពាន​ត​ភ្ជាប់​ដើម្បី​បុគ្គល អង្គ​ការ និ​ង​អង្គ​ភាព​នា​នា ចូល​រួម​វិ​ភាគ​ទាន​ក​សាង​មូល​និ​ធិ​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​សាម​គ្គី​ជួយ​សិស្ស និស្សិត​ក្រី​ក្រ​។ល​។

Tag: គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន​ឡឹម​អែស

កសាងសង្គមរៀនសូត្រ

កសាងសង្គមរៀនសូត្រ 

ធ្វើសមទិន 19-07-2016

រយៈ​ពេល​កន្លង ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ខ្នះ​ខ្នែង​ចលនា អង្គ​ការ​សប្បុ​រស​ជន​ទាំង​ឡាយ រួម​វិ​ភាគ​ទាន​បង្កើត​មូល​និ​ធិ​ជួយ​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា ជំ​រុញ​បញ្ញា ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ជូន​សិស្ស​និស្សិត​ក្រី​ក្រ សង្វាត​រៀន​សូត្រ​។ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ សិស្ស​និស្សិត​​ជា​​ច្រើន មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​បន្ត​ការ​រៀន​សូត្រ​។

Tag: គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន​ ឡឹម​អែស

ផ្ដល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍​២៧០​ចំ​ណែក

ដល់សិស្ស និស្សិត​ក្រី​ក្រ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ

ផ្ដល់​អា​ហា​រូប​ករណ៍​២៧០​ចំ​ណែក ដល់សិស្ស និស្សិត​ក្រី​ក្រ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ 

ធ្វើសមទិន 25-12-2017

ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ធ្វើ​ពិ​ធី​ផ្ដល់​អា​ហា​រូបករណ៍ “យឿង​កី​ហ៊េប​” ឆ្នាំ​២០១៧ ជូន​ប្អូន​ៗ សិស្ស និស្សិត​ក្រី​ក្រ​សង្វាត​រៀន​សូត្រ​ក្នុង​ខេត្ត​ចំ​នួន​២៧០​នាក់​។

Tag: គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន​ឡឹម​អែស

ជំ​រុញខ្លាំង​ក្លា​ការ​ងារ​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា ជំ​រុញបញ្ញា

ជំ​រុញខ្លាំង​ក្លា​ការ​ងារ​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា ជំ​រុញបញ្ញា 

ធ្វើសមទិន 15-01-2018

ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​ជំ​រុញ​ខ្លាំង​ក្លា​ការ​ងារ​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា ជំ​រុញ​បញ្ញា ក​សាង​សង្គម​រៀន​សូត្រ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ប្រ​ជា​បញ្ញា​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ សង្គម​របស់​ភូមិ​ភាគ​។

Tag: គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន​ឡឹម​អែស

ជំ​នួយ​សិស្ស​ និស្សិត​ក្រី​ក្រ​ បន្ត​ការ​សិក្សា

ជំ​នួយ​សិស្ស​ និស្សិត​ក្រី​ក្រ​ បន្ត​ការ​សិក្សា 

ធ្វើសមទិន 11-09-2018

មូល​និ​ធិ​អា​ហា​រូបករណ៍ “លឿង​ឌិញ​កួរ” ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៤ អា​ស្រ័យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំ​កាត់​សមា​ជិក​មួយ​ឆ្នោត​ជាតិ​សុក​ត្រាំង​ធ្វើ​ហិ​រញ្ញ​ប្ប​ទាន​។ មូល​និ​ធិ​អា​ហា​រូប​ករណ៍​នេះ បាន​ជួយ​សិស្ស​និស្សិត​ក្រី​ក្រ​រាប់​ពាន់​នាក់​មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​បន្ត​ការ​សិក្សា​។

Tag: គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន​ ឡឹម​អែស​

ជា​និច្ច​កាល​គឺ​ជា​គំ​រូ​ល្អ

ជា​និច្ច​កាល​គឺ​ជា​គំ​រូ​ល្អ 

ធ្វើសមទិន 16-10-2018

“ដ​រាប​ណា​នៅ​មាន​កម្លាំង​ព​លំ​ ដ​រាប​នោះ ខ្ញុំ​តែង​រិះ​គិត​ដល់​ការ​យក​អស់​នូវ​បញ្ញា​ស្មារ​តី​គិត​គូរ​ជូន​ផ្នែក​អប់​រំ​ក្នុង​ខេត្ត​របស់​ខ្លួន​ជា​និច្ច ពិ​សេស គឺ​គិ​ត​គូរ​ដល់​កូន​ចៅ​សិស្សា​នុសិស្ស​ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​។ល។” នោះ​គឺ​ជា​ការ​អះ​អាង​របស់​គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ជា​ជន ឡឹម​អែស​-​ប្រ​ធាន​ស​មា​គម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។

Tag: លោក​គ្រូ​ឡឹម​អែស