លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គឹម​ង៉ុក​ថាយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​អ៊ូ​អរ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​អក​អំ​បុក

ភាព​អ៊ូ​អរ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​អក​អំ​បុក 

ធ្វើសមទិន 06-11-2017

ពិ​ធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក-ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង លើក​III​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​ក្រុង​សុក​ត្រាំង​ ខេត្តសុក​ត្រាំង ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​២៨ ខែ​តុ​លា​ដល់​​ថ្ងៃ​៣ ខែ​វិច្ឆិ​កា ឆ្នាំ​២០១៧ ប្រ​កប​ដោយ​ភាព​ពុះ​ពោរ​យ៉ាង​ក្រៃ​លែង​។

Tag: គឹម​ង៉ុក​ថាយ