លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ខេត្តត្រាវិញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 18

ប្រតិបត្តិល្អការងារសាសនា អនុវត្តល្អការងារសង្គម

ប្រតិបត្តិល្អការងារសាសនា អនុវត្តល្អការងារសង្គម 

ធ្វើសមទិន 05-04-2016

ព្រះតេជព្រះគុណ យ៉ាងសុធន ព្រះចៅអធិការវត្តជ្រោយទន្សាភូមិបាយ ឆៅកណ្តាល ឃុំកីមសេីុង ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រាវិញ តែងយកព្រះទ័យទុក ដាក់ដល់ការងារសាសនា មិនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រះអង្គនៅទាំងឆ្លៀតឱកាស បំពេញការងារសង្គម ជួយដល់ភូមិភាគក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវគោលការណ៍ គោលនយោបាយរបស់បក្ស ច្បាប់របស់រដ្ឋជូនជនរួមជាតិខ្មែរ ទៀតផង។ល។

Tag: ព្រះតេជព្រះគុណយ៉ាងសុធន

អនុវត្តល្អគោលនយោបាយជនជាតិ

អនុវត្តល្អគោលនយោបាយជនជាតិ 

ធ្វើសមទិន 30-05-2017

តាមប្រសាសន៍លោកង៉ូថាញ់ស្វឹង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ស្រុកកូវកែ (ខេត្តត្រាវិញ) ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង ស្រុកបានកៀរគររាល់ប្រភព កម្លាំងដើម្បីគិតគូរអភិវឌ្ឍជីវភាពសម្ភារៈ ស្មារតីជូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅ លើភូមិសាស្រ្ត។ 

Tag: សុខាភិបាល

ពូថាច់ផាយ ជាគំរូចាកផុតពីភាពក្រីក្រ

ពូថាច់ផាយ ជាគំរូចាកផុតពីភាពក្រីក្រ 

ធ្វើសមទិន 26-05-2015

នៅភូមិអូរមិច ឃុំចូវដៀង ស្រុកកូវកែ ខេត្តត្រាវិញ ពូថាច់ផាយ គឺជាគំរូ ល្អម្នាក់ក្នុងការចាកផុតពីភាពក្រីក្រ។  

Tag: ពូ​ថាច់ផាយ

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពនៅភូមិគឹមហ្វា

អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពនៅភូមិគឹមហ្វា 

ធ្វើសមទិន 05-09-2016

ជាមួយនឹងតួនាទីជាអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរ លោកគឹមថាយដាយ នៅភូមិគឹមហ្វា ឃុំគឹមហ្វា ស្រុកកូវង៉ាង ខេត្តត្រាវិញ ជានិច្ចកាលផ្សព្វផ្សាយចលនាប្រជាជនអនុវត្តបានល្អនូវការចលនា របស់ភូមិភាគ។

Tag: លោក​ថាច់​កើង

អ្នកខ្នះខ្នែងជាមួយនឹងសកម្មភាពសហគមន៍

អ្នកខ្នះខ្នែងជាមួយនឹងសកម្មភាពសហគមន៍ 

ធ្វើសមទិន 12-10-2016

លោកថាច់និញ នៅភូមិវាលធំ ឃុំផុងភូ ស្រុកកូវកែ ខេត្តត្រាវិញ តែងខ្នះខ្នែងរាល់សកម្មភាពក្នុងសហគមន៍នៅភូមិភាគ។ លេចធ្លោបំផុតគឺ លោករួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការប្រជាជនភូមិចលនាប្រជាជនរួមកម្លាំងកសាងជនបទថ្មី។

Tag: បង​ថាច់​សម្បត្តិ

អតីតយុទ្ធជនហាមតឹង ឈានឡើងចាកផុតភាពក្រីក្រ

អតីតយុទ្ធជនហាមតឹង ឈានឡើងចាកផុតភាពក្រីក្រ 

ធ្វើសមទិន 18-10-2016

ពង្រីកប្រពៃណីកងទ័ពអ៊ំហូ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង សមាគមអតីតយុទ្ធជនឃុំ ហាមតឹង (ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រាវិញ) បានខ្នះខ្នែងកសាងទម្រង់រូបភាព អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ជួយឲ្យសមាជិកឈានឡើងចាកផុតពីភាពក្រីក្រនិងលំនឹងក្នុងជីវភាព។

Tag: ពូ​ហ្វិញ​មិញ​ផន

អនុសង្កាត់៥ កសាងក្រុងអារ្យធម៌

អនុសង្កាត់៥ កសាងក្រុងអារ្យធម៌ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2017

ឆ្នាំ២០១៦ អនុសង្កាត់៥ សង្កាត់៩ ក្រុងត្រាវិញ ខេត្តត្រាវិញ បានផ្សព្វ ផ្សាយអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាព ការចលនា"ទូទាំងប្រជាជនសាមគ្គី កសាងជនបទថ្មី ក្រុងអារ្យធម៌"។ 

Tag: ស្រីង្វៀនធីថេម

សមាគមអតីតយុទ្ធជនរួមចំណែកកសាងភូមិស្រុក

សមាគមអតីតយុទ្ធជនរួមចំណែកកសាងភូមិស្រុក 

ធ្វើសមទិន 09-08-2016

សមាគមអតីតយុទ្ធជនឃុំតឹបសើុង ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រាវិញ បានផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និងចូលរួមការងារសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់ រួមចំណែករក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅភូមិស្រុក។

Tag: សម​មិត្ត​គឹម​ចួង

ធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់តំបន់ជនបទ

ធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់តំបន់ជនបទ 

ធ្វើសមទិន 20-06-2017

រយៈកាលកន្លង កងកម្លាំងនគរបាលយោធាឃុំង៉ូវឡាក ស្រុកយ្វៀង ហាយ ខេត្តត្រាវិញ សហការជាមួយនឹងអង្គការមហាជនបានជម្រុញ យ៉ាងខ្លាំងក្លាការងារផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់ប្រជាជន ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅលើភូមិសាស្រ្ត។

Tag: វត្តធំ

ស្ងើចសរសើរអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសាសនា ជនជាតិភាគតិច

ស្ងើចសរសើរអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងសាសនា ជនជាតិភាគតិច 

ធ្វើសមទិន 14-12-2015

ខេត្តត្រាវិញ បានរៀបចំសន្និបាតស្ងើចសរសើរគំរូឈានមុខទាំងឡាយ ក្នុងសាសនា និងជនជាតិភាគតិចរបស់ខេត្តដំណាក់កាល២០១១-២០១៥។

Tag: ខេត្តត្រាវិញ