លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ក្រ​សួង​អប់​រំ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 20

បង្កើនគោលនយោបាយអប់រំតំបន់ជនជាតិ

បង្កើនគោលនយោបាយអប់រំតំបន់ជនជាតិ 

ធ្វើសមទិន 07-09-2015

ទន្ទឹម​នឹង​ខ្លឹម​សារ​នៃ​ការ​ប្រ​ឡង​​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ថ្មី​សៀវ​ភៅ​សិក្សា។ល។ គោល​ន​យោ​បាយ​អប់​រំ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ គឺ​ជា​ប​ធាន​បទ​ត្រូវ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​នៅ​ក្នុង​សន្និ​បាត​បន្ត​ផ្ទាល់​លើ​ប្រ​ព័ន្ធ​អិន​ធើ​ណិត បូក​ស​រុប​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០​១៤​-២០១៥ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ភារ​កិច្ច​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៥​-​២០១៦ របស់​ផ្នែក​​អ​ប់​រំ​ដែល​ទើប​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​សម្រាប់​មណ្ឌល​ត​ភ្ជាប់​ចំ​នួន​៦រួម​មាន​៖ ​ហា​ណូយ​-​ថាយ​ង្វៀន​-ង៉ែ​អាង​-ដា​ណាំង​-ក្រុង​ហូ​ជី​មិញ និង​ក្រុងកឹង​​ធើ​​។

Tag: ​ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល

វគ្គប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៦

វគ្គប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៦ 

ធ្វើសមទិន 08-03-2016

ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នូវ​គោល​ការណ៍​រៀប​ចំ​វគ្គ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ជម្រើស​សិស្ស​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ អនុ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀប​រយ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៤​ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​១ ខែ​កក្ក​ដា រ​ហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០១៦។

Tag: តាម​ក្រ​សួង​អប់​រំ

វិញឡុងសម្រេចបទដ្ឋានឧត្តានកម្មអប់រំមតេ្តយ្យសម្រាប់កុមារអាយុ៥ ឆ្នាំ

វិញឡុងសម្រេចបទដ្ឋានឧត្តានកម្មអប់រំមតេ្តយ្យសម្រាប់កុមារអាយុ៥ ឆ្នាំ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2017

តាម​ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ខេត្ត​វិញ​ឡុង សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន ឧត្តាន​កម្ម​អប់​រំ​មតេ្តយ្យ​សម្រាប់​កុ​មារ​អា​យុ​៥​ឆ្នាំ​។

Tag: លោក​ង្វៀន​បា​មិញ

ពិគ្រោះ-តម្រង់ទិសការងារជូនសិស្សវាលរាបទន្លេគឺវឡុង

ពិគ្រោះ-តម្រង់ទិសការងារជូនសិស្សវាលរាបទន្លេគឺវឡុង 

ធ្វើសមទិន 14-03-2017

ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល ទើប​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​កា​សែត​ទុយ​ត្រែ រៀប​ចំ​ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ពិ​គ្រោះ​ជម្រើស​សិស្ស តម្រង់​ទិស​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​ស​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ។

Tag: ក្រ​សួង​អប់​រំ

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​និង​ក្រ​សួង​អប់​រំ-បណ្តុះបណ្តាល​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​កម្ម​វិ​ធី​សហប្រ​តិបត្តិ​ការ​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៨-២០២១

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​និង​ក្រ​សួង​អប់​រំ-បណ្តុះបណ្តាល​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​កម្ម​វិ​ធី​សហប្រ​តិបត្តិ​ការ​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៨-២០២១ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2018

ក្នុង​រយៈ​កាល​កន្លង ពិ​សេស​គឺ​ក្រោយពី​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ប្រ​កាស​ឲ្យ​ប្រើ​អនុ​ក្រឹត្យ ស្តី​ពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ (​អនុក្រឹត្យលេខ០៥/២០១១ /NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ មករា ឆ្នាំ​២០១១​) ការ​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​រវាង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ និង​ក្រ​សួង​អប់​រំ-បណ្តុះ​បណ្តាល ត្រូវ​បាន​អនុ​វត្ត​​ជា​ប្រ​ចាំ​ហើយ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​ស៊ី​ជម្រៅ។

Tag: រដ្ឋ​​មន្ត្រី

ប្រ​កាស​ជា​សា​ធារ​ណៈស​​ម័យ​ប្រ​ឡង​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជាតិ

ប្រ​កាស​ជា​សា​ធារ​ណៈស​​ម័យ​ប្រ​ឡង​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 03-04-2018

ក្រ​​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល ទើប​ចេញ​សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ជា​សា​ធារ​ណៈ ពី​ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​វិ​ទ្យាល័​យ​ជា​​តិ នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ដល់​២៧ ខែ​មិ​ថុ​នា ដោយ​គោល​ដៅ​ពិ​និត្យ​បញ្ចប់​កម្រិត​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ និង​ជ្រើស​ចូល​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​។

Tag: ក្រ​​សួង​អប់​រំ

ប្រ​​កាស​ពិន្ទុ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៨

ប្រ​​កាស​ពិន្ទុ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៨ 

ធ្វើសមទិន 24-07-2018

ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ទើប​ប្រ​កាស​នូវ​ពិន្ទុ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ថ្នាក់​ជាតិ​ឆ្នាំ​​២០១៨ របស់​ខេត្ត​ ក្រុង​ទាំង​៦៣​។ តាម​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្តាល​​ចំ​នួន​បេក្ខ​ជន​ មាន​ពិន្ទុ​លើ​មធ្យម​ភាគ​នៃ​មេ​រៀន​​ប្រ​ឡង​ វិញ្ញា​សា​ប្រ​ឡង តែង​ស្រូប​អត្រា​ប្រ​មាណ​ពី​៥០​%​ដល់​៧០​% (វៀរ​លែង​វិញ្ញា​សា​ប្រ​វត្តិ​សាស្រ្ត​និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​)។

Tag: បេក្ខ​ជន​នៅ​ក្រុង​កឹង​ធើ

នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី បញ្ជា​ជម្រុញ​ខ្លាំង​ក្លា​អនុ​វត្ត​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី កម្ម​វិ​ធី​សៀវ​ភៅ​សិក្សា​អប់​រំ​ទូ​ទៅ

នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី បញ្ជា​ជម្រុញ​ខ្លាំង​ក្លា​អនុ​វត្ត​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី កម្ម​វិ​ធី​សៀវ​ភៅ​សិក្សា​អប់​រំ​ទូ​ទៅ 

ធ្វើសមទិន 31-07-2018

ប​ទ​បញ្ជា​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់ ក្រ​សួង​​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ភូមិ​ភាគ​នានា​និង​ក្រ​សួង​ ផ្នែក​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ បាន​កសាង​សម្រេច​កម្ម​វិ​ធី​អប់​រំ​ទូ​ទៅ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិ​ធី មុខ​វិជ្ជា​ស​កម្ម​ភាព​អប់រំ​ ត្រួត​ពិ​និត្យ​ មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ កង​ជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ រៀប​ចំ​មូល​ដ្ឋាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​គ្រូ​បង្រៀន​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​

គុណ​ភាព​អប់​រំ​នៅ​តាម​សា​លា​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​បាន​លើក​កម្ពស់

គុណ​ភាព​អប់​រំ​នៅ​តាម​សា​លា​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​បាន​លើក​កម្ពស់ 

ធ្វើសមទិន 17-01-2019

នៅ​ក្រុង​អៀន​បាយ (ខេត្ត​អៀន​បាយ​) ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្ដាល ទើប​រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​​បូក​ស​រុប​១០​ឆ្នាំ សា​លា​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិកដំ​ណាក់​​កាល​២០០៨​-២០១៨​។

Tag: សា​លា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ហ្វិញ​កឿង​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​

ដំ​ណឹង​អំ​ពី​ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៩

ដំ​ណឹង​អំ​ពី​ស​ម័យ​ប្រ​ឡង​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៩ 

ធ្វើសមទិន 11-03-2019

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ង្វៀន​យ្វី​ខា ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​គ្រប់​គ្រង​និងត្រួត​ពិ​និត្យ​គុណ​ភាព​ (ក្រ​សួង​អប់រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាល​)៖​ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក នៅ​ថ្ងៃ​២៦​ ខែ​មិ​ថុ​នា​ បេក្ខ​សិស្ស​នឹង​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រ​ឡង​ និង​ស្តាប់​លក្ខន្តិកៈ​ កាល​បរិច្ឆេ​ទ​ប្រ​ឡង​ ក៏​ដូច​ជា​ធ្វើ​បែប​បទ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រ​ឡង​ ធ្វើ​​ការ​កែ​តម្រូវ​ព័ត៌​មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​។

Tag: ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល