លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "កសិករ​នៅ​វិញ​ចូវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កសិករ​នៅ​វិញ​ចូវ​បាន​ផល​កាក់​កបដំ​ណាំ​ស្ពៃ​មើម​

កសិករ​នៅ​វិញ​ចូវ​បាន​ផល​កាក់​កបដំ​ណាំ​ស្ពៃ​មើម​ 

ធ្វើសមទិន 17-01-2020

ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នេះ​ កសិករ​នៅ​ទី​រួម​ខេត្ត​វិញ​ចូវ​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ កំ​ពុង​ប្រ​មូល​ផល​ដំ​ណាំ​ស្ពៃ​មើម​ ត្រៀម​បម្រុង​ផ្គត់​ផ្គង់​ទី​ផ្សារ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម២​០​២​០​ ពោរ​ពេញ​ដោយ​ភាព​រីក​រាយ​ព្រោះ​ដំ​ណាំ​បាន​ផល​។​

Tag: កសិករ​នៅ​វិញ​ចូវ