14/03/2017 - 08:57

ពិគ្រោះ-តម្រង់ទិសការងារជូនសិស្សវាលរាបទន្លេគឺវឡុង

ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល ទើប​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​កា​សែត​ទុយ​ត្រែ រៀប​ចំ​ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ពិ​គ្រោះ​ជម្រើស​សិស្ស តម្រង់​ទិស​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​ស​កល​វិ​ទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប​ភាព​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​ទិ​វា​ជួប​ជុំ អា​ស្រ័យ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​កា​សែត​កឹង​ធើ​ភា​សា​ខ្មែរ​កត់​សម្គាល់​៕

ថាច់​ថាញ់​ភូ-សុ​ផល

 តំ​ណាង​នគរ​បាល​ក្រុង​កឹង​ធើ ឆ្លើយ​សំ​ណួរ​របស់​បេក្ខ​សិស្ស​ ពី​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​សម្រាប់​ប្រ​ឡង​ចូល​។ 

 ប្អូន​ៗ​បេក្ខ​សិស្ស​បាន​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជូន​សៀវ​ភៅ​ កាន់​ដៃ​រដូវ​ប្រ​ឡង​។ 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ក្រ​សួង​អប់​រំ