កំសាន្ត និពន្ធ

09/04/2019 - 17:01

ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

                               ភូមិស្រុកផ្លាស់ថ្មី

 

ភូមិស្រុកសព្វថ្ងៃវិវឌ្ឍអស្ចារ្យ

តំបន់ជនជាតិរឹតតែវិវឌ្ឍន៍

តំបន់ជបបទមានផ្លូវស្ពានថ្នល់

ភ្លើងបើកបំភ្លឺគ្រប់ៗគេហា

ទំនប់ទឹកប្រៃប្រឡាយទឹកសាប

ស្រូវស្រែដំណាំក៏ផ្តល់ភោគផល

កូនចៅជនជាតិបានទៅសាលា

គ្រូពេទ្យរាល់ថ្នាក់មានគ្រប់ចំណេះ

គោលការណ៍តែមួយតែផលច្រើនក្រៃ

ប្រជាត្រេកអររួមដៃពូនជ្រុំ

 

 

 

 

 

ដោយសារគោលការណ៍កសាងជនបទ

ផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ស្រស់សមសុភា។

ទឹកស្អាតចូលដល់សឹងគ្រប់គ្រួសារ

ប្រើតាមត្រូវការឥតក្តីកង្វល់។

បានជីកគាស់កាប់ទប់ឥតមានសល់

ទិញលក់ចេញដល់ទាំងក្រៅប្រទេស។

រៀនវិជ្ជាការខ្ពង់ខ្ពស់វិសេស

ថែទាំឥតធ្វេសប្រជាសុខុម។

ជនបទសព្វថ្ងៃសុខសាន្តមនោរម្យ

បក្សរដ្ឋឧត្តមសាងជនបទថ្មី៕

                          និព័ន្ធ៖ ច័ន្ទតារា


 

ចែករំលែកអត្ថបទ