Kỹ năng cho tương lai

Không chỉ nỗ lực học tập, nhiều bạn trẻ ngày càng chú trọng hơn việc trau dồi kỹ năng mềm thông qua những hoạt động ngoại khóa.