Messenger cho máy tính để bàn gọi video nhóm không giới hạn

Zoom đang là ứng dụng gọi video và dạy học trực tuyến rất phổ biến, nhưng nó cũng đang gặp phải nhiều vấn đề về an ninh và bảo vệ sự riêng tư.