Chế độ thông dịch viên của Google đang khả dụng

Google mới đây cho biết đã có khả năng làm phiên dịch cho 26 ngôn ngữ qua loa thông minh của bạn.