Kết nối LiFi - Thế hệ kế tiếp của WiFi

Kết nối không dây WiFi hiện đang được sử dụng rất phổ biến và hiệu quả, nhưng các nhà khoa học đang phát triển một kết nối không dây mới là LiFi, hứa hẹn sẽ mang đến tốc độ cao hơn và nhiều ứng dụng hơn.