Facebook lưu trữ nhầm chỗ hàng trăm triệu mật khẩu người dùng

Facebook một lần nữa là trung tâm của các cuộc tranh cãi về quyền riêng tư, sau khi tiết lộ hôm qua rằng nền tảng của họ đã nhầm lẫn giữ một bản sao mật khẩu của hàng trăm triệu người dùng trong văn bản thô (plaintext).