Apple, Google tìm hướng đi riêng với bộ xử lý “nhà làm”

Thay vì sử dụng bộ xử lý Intel cho các máy tính xách tay MacBook của mình như trước đây, Apple đang tạo dựng một sức mạnh mới với các bộ xử lý riêng của hãng.