Điều khoản dịch vụ mới của YouTube gây náo động

Google đã công bố các thay đổi đối với Thỏa thuận điều khoản dịch vụ của YouTube (ToSA) đã gây lo ngại cho một số người dùng. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10-12.