Google thay đổi thuật toán tìm kiếm ưu tiên bản gốc tin tức

Google đang thay đổi thuật toán tìm kiếm tin tức của mình một lần nữa, trong một động thái được cho là để ghi nhận giá trị và công sức đầu tiên của nhà xuất bản.