Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nội dung trả lời của Sở Tư pháp thành phố như sau:

 • Quan tâm giúp đảng viên vượt qua khó khăn

  Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên (ĐV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được ngăn chặn và đẩy lùi, niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền được củng cố, tăng cường.

 • Đề nghị tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống cướp giật

  Cử tri đề nghị tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống cướp giật, đòi nợ thuê. Nội dung trả lời của Công an thành phố như sau:

 • Đề nghị tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy

  Cử tri đề nghị tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Công an TP Cần Thơ như sau:

 • Đề nghị nâng cấp, mở rộng trường học

  Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị nâng cấp, mở rộng Trường THCS và THPT Tân Lộc. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 • Đề nghị lắp đặt biển báo giao thông

  Cử tri đề nghị ngành chức năng khảo sát lắp đặt các biển báo, nhất là biển báo giảm tốc độ trên tuyến quốc lộ 91B. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 • Đề nghị bố trí nền tái định cư

  Cử tri đề nghị bố trí nền tái định cư và chi trả các khoản tiền hỗ trợ, rà soát lại mức bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối từ hẻm 91 Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án khu đô thị mới đường Võ Văn Kiệt. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

  Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã giúp cán bộ, đảng viên soi mình để khắc phục những hạn chế, hoàn thiện bản thân.

 • Máu thịt của dân tộc không thể chia tách

  Máu thịt của dân tộc không thể chia tách

  Kiều bào khắp nơi trên thế giới đang náo nức hướng về mùa xuân đoàn viên sum họp ở quê hương. Với một bộ phận đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài, mùa xuân quê hương còn là cơ hội xúc tiến các hoạt động đầu tư, hợp tác làm ăn, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Đề nghị cung cấp nước sạch để sử dụng 

  Cử tri phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đề nghị được cung cấp nước sạch để sử dụng. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 • Đề nghị hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu dân cư

  Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố yêu cầu các chủ đầu tư những dự án khu dân cư trên địa bàn quận sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đã cam kết với thành phố.

 • Đề nghị khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

  Cử tri quận Cái Răng phản ánh ở khu dân cư 586 và một số khu dân cư khác trên địa bàn quận, nước thải sinh hoạt thải trực tiếp ra rạch Cái Đôi, gây ô nhiễm môi trường. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

 • Cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

  Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ra đời rất kịp thời, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.