Bất ngờ với những ý tưởng “xanh” từ các tài năng không đợi tuổi

Cuộc thi “Tiếng nói Xanh” đã khép lại Vòng Sơ khảo với việc tìm ra 201 cá nhân/đội thi bước vào Vòng Đối đầu. Không chỉ dừng lại ở những bài hùng biện xuất sắc, cuộc thi còn cho thấy tư duy sáng tạo và tầm nhìn vượt tuổi của thế hệ trẻ hướng tới một tương lai xanh, bền vững cho cộng đồng, xã hội.

Bất ngờ với những ý tưởng “xanh” từ các tài năng không đợi tuổi 

  • 25 - 31 ℃

    Mưa nhỏ