Đại học Cần Thơ và Đại học Trà Vinh tham gia đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89

(CT)- Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) vừa có Quyết định số 1835/QÐ-BGDÐT ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6-2021) theo Ðề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ÐT giai đoạn 2019-2030 (Ðề án 89).

Đại học Cần Thơ và Đại học Trà Vinh tham gia đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 

Trẻ béo phì liên quan quan niệm cha mẹ thích con bụ bẫm

(CT) - Công bố của Bộ Y tế về kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019-2020 cho thấy, tỷ lệ trẻ em tuổi học đường (từ 5-19 tuổi) bị thừa cân, béo phì tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Trong 10 năm, tình trạng trẻ béo phì tăng nhanh đáng ngại, với tỷ lệ hơn gấp đôi.

Trẻ béo phì liên quan quan niệm cha mẹ thích con bụ bẫm 

  • 25 - 29 ℃

    Mưa rào