Những tác phẩm mỹ thuật ấn tượng

Những tác phẩm mỹ thuật ấn tượng 

Đến xem triển lãm mỹ thuật được tổ chức tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ, khách thưởng lãm ấn tượng với nhiều tác phẩm hội họa ấn tượng. Đây là những tác phẩm được tuyển chọn

  • 25 - 31 ℃

    Mưa nhỏ