Chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh - trách nhiệm thuộc về ai?

Tình trạng cây xanh ngã đổ do mưa, bão, gây thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra ở một số tỉnh, thành nói chung và Cần Thơ nói riêng. Trước tình trạng này, người dân rất băn khoăn về vấn đề bảo quản cây xanh và trách nhiệm bồi thường khi cây xanh ngã, đổ.

Chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh - trách nhiệm thuộc về ai? 

Y tế thành phố <br>NỖ LỰC VƯƠN TẦM CAO MỚI

Sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, những quyết sách kịp thời của Nhà nước đã tạo nên sự phát triển ngày càng vượt bậc của ngành y tế. Nhận định ấy được nêu rất rõ trong các văn kiện trình đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tại các đơn vị y tế của thành phố vừa qua.

Y tế thành phố
NỖ LỰC VƯƠN TẦM CAO MỚI 

Tỷ giá ngoại tệ (nguồn: Vietcombank)
Mua Bán
Giá vàng (nguồn: SJC)
Loại Mua Bán
SJC - 10L 49.500 49.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 49.150 49.800