Vững vàng y tế tuyến đầu<br>

<I>Bài 1: Nền tảng y tế tuyến đầu</I>

Bác Hồ từng nói: “Mỗi một người dân yếu ớt là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức góp phần cho cả nước mạnh khỏe”.