Chế độ dinh dưỡng quyết định “chất lượng” bộ não

Một nghiên cứu dài hơi ở Hà Lan cho thấy dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến cơ chế thoái hóa thần kinh bằng cách duy trì hoặc “bào mòn” cấu trúc não.