03/12/2017 - 09:47

Xưa 

Có lần anh với xưa
cấy xanh miền chờ đợi
xin em là vời vợi
mắt lá buồn thôi đưa

Thế rồi anh với xưa
cùng nhau ngồi lặng lẽ
nắng vừa buông rất khẽ
ngọn gió vờn lưa thưa

Vậy rồi anh với xưa
gửi gì qua song cửa
gió kéo rèm chút nữa
một nỗi buồn dây dưa

Vậy rồi anh với xưa
còn em đâu tình hỡi
thời gian ơi sao vội
nhung nhớ mấy cho vừa

Còn lại anh với xưa
và riêng tư thầm thĩ
con phố trưa nằm nghỉ
lất phất đều cơn mưa

Anh về, trả lại xưa
chút im lìm quán nhỏ
còn những điều chưa ngỏ
giữ hộ dùm nhé xưa. 

# PHAN DUY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Xưa