Tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng

Tại chợ nổi Cái Răng, cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN đã tuyên truyền bằng loa phóng thanh lưu động về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông