Tăng cường ứng dụng dịch vụ công

trực tuyến mức độ 3- 4

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những khâu quan trọng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.