Nêu gương tốt cho con

Muộn giờ làm, chị Hồng Hoa (quận Bình Thủy) phóng xe khá nhanh đưa con đến lớp. Đến đoạn ngã tư gặp đèn đỏ, chị Hoa vẫn dừng lại.