Nghị lực chị Nhiều

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Nhiều, khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, luôn giữ nụ cười lạc quan.