12/08/2017 - 09:24

Vĩnh Bình đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”

(CT)- Ngày 11-8, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) TP Cần Thơ (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh.

7 năm qua, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý xây dựng NTM xã Vĩnh Bình đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng các tiêu chí NTM. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn xã được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi sản xuất và vận chuyển hàng hóa, phục vụ dân sinh; an ninh chính trị được giữ vững; chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên. Sản xuất nông nghiệp được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tổ chức các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn… Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Vĩnh Bình hiện đạt 37 triệu đồng/năm. Năm 2016, Vĩnh Bình có 98,03% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 324 gương người tốt việc tốt. Cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn xã được đầu tư khang trang phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành tất cả 19 tiêu chí.

Qua khảo sát thực tế tại địa phương, Đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất xã Vĩnh Bình đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”. Đoàn yêu cầu địa phương tiếp tục hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Xã cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; giữ gìn cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp…

T. Trinh

Chia sẻ bài viết