Ngôi sao nghị lực Mark Ruffalo

Gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất, Mark Ruffalo không chỉ là ngôi sao nhiều danh vọng ở Hollywood mà còn có lối sống được kính nể.