Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 

Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2018 sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước từ ngày 27/4-23/5/2018.